Aktualności


Ograniczona dostępność urzędu od 16 marca
13 marca 2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/20 Starosty Zawierciańskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego zarządza się, co następuje:

1. Ogranicza się tymczasowo dostępność Starostwa Powiatowego w Zawierciu

1.1. W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.

2. W przypadku spraw wymagających uiszczenia opłaty należy dokonywać ich na właściwy rachunek bankowy.

 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

- Pisma do Starostwa można kierować drogą elektroniczną na adres: sod@zawiercie.powiat.pl.

 - Wszelkie informacje dotyczące spraw prowadzonych przez Wydziały Starostwa można uzgadniać drogą telefoniczną:

1. Punkt Informacyjny – 32 45 07 103

2. Wydział Architektury – 32 45 07 141, 32 45 07 145

3. Wydział Edukacji – 32 45 07 109

4. Wydział Geodezji:

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – 32 45 07 170

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 32 45 07 188

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste – 32 45 07 193

- przekształcenie zgody na wejście w teren oraz odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 32 45 07 165

6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 32 45 07 131

Referat Rolnictwa i Leśnictwa – 32 45 07 134, 32 45 07 132

Referat Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – 32 45 07 136.

7. Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – 32 45 07 160

8. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 107

- Referat Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 108

9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 32 45 07 163, 32 45 07 118

10. Biuro Rady Powiatu – 32 45 07 140

11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 45 07 149

12. Sekretariaty – 32 45 07 101, 32 45 07 102

 - Wydział Komunikacji - ul. Włodowska 21 - tel. 32 67 210 45, 32 67 141 13, 32 67 145 63.

Opłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe:

1. Opłata za użytkowanie wieczyste - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117
2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117
3. Opłata za rejestrację pojazdu - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
4. Opłata za wydanie prawa jazdy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
5. Opłata za dziennik budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
6. Opłata za przygotowanie dziennika budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
7. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
8. Opłaty za usługi geodezyjne - nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460 - tel. 32 450 7 189
9. Opłaty Skarbowe (w tym: wydawanie zaświadczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych – 17 zł, decyzja o wpisie do ewidencji KS – 10 zł) nr konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173 - tel. 32 67 216 61-3.

Pozostałe aktualności