Komunikaty i Ogłoszenia


14 lutego 2018
XLIX sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

Zgodnie z planem pracy na 2018 rok XLIX sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Porządek obrad sesji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.