Aktualności


Wzrasta liczba zdarzeń drogowych
12 grudnia 2017

1057 – tyle kolizji drogowych odnotowali policjanci z ruchu drogowego w pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku. To zdecydowanie więcej niż w roku poprzednim, gdy musieli interweniować 783 razy.

Sytuację bezpieczeństwa - nie tylko na drogach powiatu - omówiono podczas XXII Posiedzenia Powiatowego Centrum Zarządza Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w Pilicy.

Rosnącą liczbę wspomnianych zdarzeń potwierdzają statystyki zarówno straży pożarnej, jak i policji. Mł. Bryg. Artur Łągiewka (Komendant Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) poinformował, że w tym roku ucierpiało w nich blisko 200 osób, zaś 12 poniosło śmierć. Ponadto, dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu otrzymał do tej pory ponad 1600 wezwań do różnego rodzaju zdarzeń. Sześćdziesiąt związanych było z pomiarem tlenku węgla. W związku z okresem zimowym przypominał o zagrożeniach związanych z „czadem”.

Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona przypomniał, że w okresie letnim wiele szkód wyrządziły wichury, zaś powiat wsparł finansowo najbardziej poszkodowany Powiat Tucholski.

14 tys. zgłoszeń, 7706 interwencji – to dotychczasowy bilans Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przedstawiony przez Naczelnika kom. Pawła Sobotę. Przedstawiciele policji poinformowali o rosnącym zainteresowaniu „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” (224 zgłoszenia w 2016 roku, 791 zgłoszeń w 2017) oraz aplikacją „Moja Komenda”. Inspektor Ryszard Skowroński (Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu) po raz kolejny przestrzegał przed oszustami wykorzystującymi metodę "na wnuczka" i na policjanta. Kolejne próby wyłudzeń miały ostatnio miejsce na terenie Gminy Ogrodzieniec. Warto dodać, że zawierciańska jednostka posiada od niedawna własną stronę na Facebook-u.

Ewelina Sergiel-Błaszczyk (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu) przekazała, że w okresie od stycznia do końca października 2017 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Zawierciu zgłoszono 2207 przypadków chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu, w tym 726 przypadków podejrzeń zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, 184 osób z powodu chorób zakaźnych było hospitalizowanych. A analogicznym okresie roku ubiegłego podobnych zgłoszeń było 1200.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Henryk Goncerz  przedstawił „Operat zimowego utrzymania dróg 2017/2018” . Poinformował również, że w bieżącym roku udało się wyremontować 24 km dróg oraz 6,6 km chodników. Wartość to ponad 10 mln zł. Starosta nadmienił, że chce by w bieżącej kadencji zostało wyremontowanych 100 km dróg, czyli blisko 1/5 nadzorowanych przez PZD.

Sprawozdania złożyli również Andrzej Rus (Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu), Ireneusz Gewald (Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu), Adam Witas (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu), Aneta Pałka (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), Marek Kejdla (TAURON Ciepło sp. z o.o. w Katowicach), Zdzisław Juszczyk (Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie), Sławomir Przemyk (Oddziału w Zawierciu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach) oraz Magdalena Sitek (Szpital Powiatowy w Zawierciu).

Na zakończenie Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica Arturowi Janosikowi za pomoc przy organizacji tegorocznego posiedzenia oraz wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego, zwłaszcza na terenie gminy Pilica. Wręczył również kwiaty Przewodniczącej Rady Gminy Barbarze Przybylik.

Pozostałe aktualności