Aktualności


Wysoka ocena projektu scaleń w Rudnikach
22 grudnia 2017

3 miejsce w XLI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, uzyskali pracownicy Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie za założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Rudniki (Gmina Włodowice).

Przypomnijmy, że powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to ponad 773,3366 ha. Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie przed scaleniem wynosi 2301. Planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego to 8,306 km.

Koszt realizacji operacji – 5 552 061,38 zł. Scalenia będą w całości płatne ze środków pozyskanych z zewnątrz w rozłożeniu na środki unijne (3 532 777 zł) oraz środki z budżetu państwa (2 019 285 zł).

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 r.

Warto dodać, że prace scaleniowe planowane są również w Gminie Pilica – obręb Smoleń i obręb Biskupice.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności