Aktualności


Ponad milion złotych dotacji na termomodernizację przychodni
26 września 2018

W dniu 05.09.2018 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Zawierciańskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 601 216,85 zł PLN
Dofinansowanie: 1 095 604,77 PLN
Wkład własny: 505 612,08 PLN

Projekt zakłada wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu, obejmującej wykonanie następujących prac (zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacją techniczną) Roboty termomodernizacyjno – budowlane:

  • docieplanie ścian piwnic i cokołu
  • kanalizacja deszczowa (odtworzenie)
  • docieplanie ścian
  • docieplanie stropodachów
  • remont pokrycia dachów
  • docieplenie wewnętrzne piwnic
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalacja odgromowa

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych i energetycznych:
Stopień poprawy efektywności energetycznej – 50,83%
Stopień redukcji CO2 – 50,83%,
Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 – 50,80%.
 

Pozostałe aktualności