Aktualności


Kolejny nowoczesny sprzęt w PCKZ
19 marca 2019

Tym razem obrabiarki sterowane numerycznie za kwotę prawie 1.3 mln zł uzupełniły wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu zrealizowana została umowa o wartości 1 296 420,00 PLN przez firmę DMG MORI POLSKA  Sp. Z O. O. z Pleszewa na dostawę obrabiarek sterowanych numerycznie w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Priorytet XII, Działanie 12.2.; Poddziałanie 12.2.1.- Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Przedmiot niniejszej umowy obejmował:

1) zakup wraz z dostarczeniem, montażem i instalacją pionowego 5-osiowego frezarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w PCKZ w Zawierciu o wartości 646 980,00 PLN brutto,

2)  zakup wraz z dostarczeniem, montażem i instalacją tokarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w PCKZ w Zawierciu o wartości 649 440,00 PLN brutto.

 Ponadto wykonawca ma przeprowadzić 30 godzinne szkolenie w zakresie obsługi każdej obrabiarki – odrębnie.

- Pracodawcy z naszego powiatu poszukują pracowników z uprawnieniami obsługi maszyn skrawających najnowszych generacji. W PCKZ realizujemy duży projekt unijny dzięki któremu kupiliśmy takie właśnie maszyny - powiedział Wicestarosta Zawierciański Bogusław Piotrowski. - Stanowi to kolejne wzbogacenie infrastruktury kształcenia zawodowego, a w przyszłości korzyści dla naszego rynku pracy i pracodawców.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 710 965, 97 zł. Projekt polega na przebudowie, modernizacji oraz wyposażeniu istniejących pomieszczeń oraz dostosowaniu ich do potrzeb pracowni do praktycznej nauki zawodu:

- pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie,

- pracowni obróbki mechanicznej,

- pracowni obróbki ręcznej,

- pracowni geodezji

- pracowni budowlanej.

Obrabiarki sterowane numerycznie to kolejne maszyny, które wzbogaciły wyposażenie pracowni PCKZ. Do dyspozycji Centrum są już m.in. stacje demonstracyjne dla pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, sprzęt komputerowy, tachimetry elektroniczne itp.

 

 

Pozostałe aktualności