Aktualności


Prawie 20 mln zł na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
30 października 2019

Starosta Zawierciański Gabriel Dors podpisał wczoraj list intencyjny, w wyniku którego Starostwo Powiatowe w Zawierciu przystąpiło do projektu "Śląskie. Zawodowcy”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

W ramach projektu młodzi ludzie będą mogli skorzystać ze staży i praktyk zawodowych (z możliwością wypłaty stypendiów stażowych), szkoleń specjalistycznych, językowych (w zakresie języka obcego zawodowego). Planowane jest utworzenie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych) – a w konsekwencji klastra edukacyjnego – jako platformy komunikacyjnej umożliwiającej wspólne spotkania kadry kierowniczej szkół, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, przedstawicieli pracodawców, opiekunów praktyk i staży – w celu wypracowania wspólnego modelu kształcenia zawodowego w regionie.

Projektem objęte będą trzy szkoły z terenu powiatu zawierciańskiego: Zespół Szkół w Porębie, Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu i Zespół Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.

Wspólne działania  Katowickiej SSE S.A. i Starostwa Powiatowego w Zawierciu mają przyczynić się  do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Inauguracja projektu odbyła się wczoraj podczas konferencji "Kształcenie Zawodowe dla rynku pracy”. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, prezes KSSE Janusz Michałek, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony, prezes Izby Rzemieślniczej Jan Klimek, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i województwa śląskiego.

Powiat Zawierciański reprezentowali Starosta Gabriel Dors oraz Barbara Kozioł – Członek Zarządu. Udział w spotkaniu wzięli również Krystyna Wiącek – naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół objętych projektem.

Listy intencyjne podpisane zostały m.in. z: Urzędem Miasta Częstochowa, Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, Miastami: Gliwice, Jaworzno, Katowice, Tychy, Bytom, Zabrze, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Starostwami Powiatowymi: w Zawierciu, Żywcu, Raciborzu, Wodzisławiu, Mikołowie, Powiatem Bieruńsko -Lędzińskim. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również przedstawiciele kadry pedagogicznej oraz dyrekcja szkół zawodowych województwa śląskiego.

W latach 2019-2020 na różne inicjatywy w ramach projektu zostanie przeznaczonych ok. 20 mln zł. Będą w nim realizowane rozwiązania, gwarantujące skuteczną poprawę sytuacji na rynku pracy. Co istotne, wszystkie zadania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami – tak, by odpowiadać na ich potrzeby.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-odpowiada-na-potrzeby-pracodawcow-i-uczniow

Pozostałe aktualności