Aktualności


O bezpieczeństwie i przygotowaniu do zimy w powiecie
2 grudnia 2019

W Hucisku w Gminie Włodowice odbyło się posiedzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podsumowujące stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu w okresie 10 miesięcy bieżącego roku (od stycznia do października).

Zebranych przywitał Wicestarosta Zawierciański Paweł Sokół. Następnie Adam Szmukier, Wójt Gminy Włodowice zaprezentował swoją gminę. Mówił o jej specyfice, gęstości zaludnienia, atrakcjach turystycznych. Poinformował, że od stycznia br. we Włodowicach działa Leśnictwo Włodowice – jednostka zlokalizowana jest w Urzędzie Gminy. W roku 2020 przypadać będzie 800 – lecie istnienia Włodowic (pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1220 roku, z dokumentu biskupa krakowskiego Iwo Odworąża). Wójt poinformował, że cała gmina chce uczcić ten fakt i w związku z tym na rok przyszły zaplanowano wiele uroczystości dla mieszkańców.

Następnie sprawozdania za 10 miesięcy 2019 roku przedstawili szefowie instytucji, wchodzących w skład służb zespolonych.

Insp. Jacek Kurdybelski, Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu przedstawił m.in. dane dotyczące liczby wypadków w powiecie, ofiar (zabitych i rannych) oraz znacznego wzrostu liczby kierowców kierujących w stanie nietrzeźwości.

Bryg. Artur Łągiewka, Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu mówił o posiadanym przez Komendę Powiatową sprzęcie oraz obsadzie osobowej. Podziękował za pomoc ochotnikom. Obecnie na terenie powiatu działa 100 jednostek OSP czyli ponad 3250 strażaków – ochotników. Problemem, z którym cały czas boryka się powiat to pożary traw i lasów.

Ewelina Sergiel – Błaszczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu omówiła m.in. temat szczepień ochronnych dla dzieci i zwróciła uwagę na problem uchylania się od szczepień rodziców i opiekunów prawnych. Mówiła też o przygotowaniu obiektów pomocy społecznej do sezonu zimowego (nie stwierdzono uchybień). Aktualnie w powiecie funkcjonuje jeden całodobowy obiekt dla osób bezdomnych – Schronisko dla bezdomnych w Zawierciu – Żerkowicach oraz ośrodki dziennej pomocy. Funkcjonują ponadto dwa punkty wydawania posiłków dla potrzebujących: Kuchnia Św. Antoniego w Zawierciu (przy Bazylice) oraz w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23.

Aneta Pałka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu omówiła pracę inspektoratu. Zwróciła uwagę na wzrastającą liczbę nieużytkowanych obiektów w złym stanie technicznym, z nieuregulowaną sytuacja prawną. Największa ilość takich budynków jest w gminie Zawiercie, Ogrodzieniec i w gminie Łazy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii - Ireneusz Gewald poinformował, że na obecną chwilę stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia zwierząt na terenie powiatu jest zadowalający. Nadal jednak ogromnym zagrożeniem jest rozprzestrzeniający się ASF – czyli Afrykański Pomór Świń. Do dziś na terenie województwa śląskiego nie stwierdzono jeszcze żadnego przypadku, ani ogniska, ale trzeba być przygotowanym. Wystąpienie ASF ma ogromne konsekwencje ekonomiczne. Wirus dla ludzi jest całkowicie bezpieczny.

Wicedyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu – Paweł Kaziród – mówił z kolei o przygotowaniu PZD do zimowego utrzymania dróg. Łączna długość dróg objęta zimowym utrzymaniem na terenie powiatu wynosi 560,52 km (z czego 91,3 km to drogi wojewódzkie). Każda z gmin otrzymała listę koordynatorów "Akcji Zima". Wicedyrektor przedstawił też 18 najważniejszych inwestycji zrealizowanych na drogach powiatu w ciągu ostatniego roku.

O przygotowaniach Szpitala Powiatowego do okresu jesienno-zimowego 2019/2020 mówił dyrektor Piotr Zachariasiewicz. Zachęcał obecnych samorządowców do korzystania z akcji profilaktycznych organizowanych przez szpital – akcje można zorganizować także w poszczególnych gminach – najbliższa taka akcja odbędzie się w Ogrodzieńcu. Dyrektor mówił też o zatrudnionych przez Szpital specjalistach krajowej i światowej sławy, o działalności placówki w Programie S.O.S. RAK i konsyliach organizowanych w poszczególnych placówkach należących do programu (19 listopada konsylium onkologiczne odbyło się w Zawierciu).

Prezes RPWiK w Zawierciu – Bogusław Piotrowski – mówił o przygotowaniach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji do sprawnego funkcjonowania w okresie zimowym, a także o planach Przedsiębiorstwa w zakresie pozyskania środków unijnych na modernizację.

 W spotkaniu uczestniczyli: Gabriel Dors – Starosta Zawierciański, Paweł Sokół – Wicestarosta, Barbara Kozioł – Członek Zarządu Powiatu,  Małgorzata Benc – Przewodnicząca Rady Powiatu, Łukasz Konarski - Prezydent Zawiercia, Adam SzmukierWójt Gminy Włodowice, Ryszard Spyra – Burmistrz Poręby, Anna Pilarczyk-Sprycha – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Artur Janosik – Burmistrz Miasta i Gminy Pilica, Maciej Kaczyński – Burmistrz Łaz, Jan Molenda – Wójt Gminy Irządze, Stefan Pantak – Wójt Gminy Kroczyce,  Grzegorz Scelina – Wójt Gminy Żarnowiec, Artur Gąsior – Sekretarz Gminy Szczekociny oraz radni i szefowie jednostek wchodzących w skład służb zespolonych powiatu.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Zawierciu posiedzenie współorganizował Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Pozostałe aktualności