Ogłoszenie OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań w 2018 r. - termin składania ofert: 01.03.-30.03.2018 r.