Komunikaty i Ogłoszenia


20 maja 2020
XXI sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Benczwołała XXI sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego w dniu 28 maja 2020 roku w trybie zdalnym. Początek obrad – godz. 14.00.

Transmisja online dostępna będzie na stronie internetowej https://powiatzawiercie.sesja.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.  W BIP w zakładce Rady Powiatu dostępny jest również szczegółowy porządek obrad sesji.