Aktualności


Ponad 30 mln zł trafiło do przedsiębiorców
1 października 2020

W ramach Tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu wpłynęło wiele wniosków. Do 31 sierpnia br. wypłacono:

 

KWOTĘ: 21 953 074,92 zł - tj. 68,19% środków jako pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, oraz organizacji pozarządowych (art. 15zzd, art.15 zzda) – do dnia 31.08.2020r. wypłacono łącznie 4420 pożyczek na kwotę 21 953 074,92 zł, z czego umorzono już 2 830 mikroprzedsiębiorcom pożyczki na kwotę 14 142 700 zł;

 

KWOTĘ: 7 843 178,37 zł - tj. 24,36% jako wypłata dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zzb),

- do dnia 31.08.2020r, przedsiębiorcy złożyli do PUP Zawiercie 499 wniosków o dofinansowanie - pozytywnie rozpatrzono 433 wnioski na kwotę 10 589 340,84 zł dotyczącą 2 532 pracowników, do końca sierpnia wypłacono 7 843 178,37 zł. dofinansowując tym samym wynagrodzenia 2 500 pracowników;

 

KWOTĘ: 2 347 540,00 zł - tj. 7,29% jako dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc),

- do dnia 31.08.2020r, przedsiębiorcy złożyli do PUP 647 wniosków o dofinansowanie – pozytywnie rozpatrzono 575 wniosków na kwotę 3 023 020,00 zł, wypłacono do tej pory 2 347 540,00 zł.

 

KWOTĘ: 50 340,73 zł - tj. 0,16% jako wypłata dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);

- do dnia 31.08.2020r, do urzędu wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie – pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 89 753,79 zł, a wypłacono do tej pory kwotę 50 340,73 zł.

Pozostałe aktualności