Aktualności


Zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu
23 października 2020

Szanowni Państwo, z uwagi na przedłużający się stan epidemiczny w kraju oraz z powodu wzrostu potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - od poniedziałku, tj. 26.10.2020 r., przywraca się ograniczenia podczas załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Budynek Starostwa zostanie zamknięty dla interesantów (za wyjątkiem spraw wymagających osobistego uzgodnienia – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). Wewnątrz budynku urzędnicy pracować będą dla Państwa w standardowych godzinach.

Prosimy Mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego o załatwianie spraw w następujący sposób:

- składanie dokumentów w skrzynce podawczej, umieszczonej przy wejściu do budynku;

- kontakt e-mailowy: sod@zawiercie.powiat.pl;

- kontakt telefoniczny;

- kontakt przez ePUAP bądź SEKAP.

 

Informacje szczegółowe o składaniu dokumentów w skrzynce podawczej:
- przy wejściu do budynku znajduje się skrzynka podawcza z napisem: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, w której należy składać dokumenty. Wszelkie druki i wnioski znajdą Państwo na regałach ustawionych naprzeciwko skrzynki podawczej, w specjalnie przygotowanych przegródkach. Każda z przegródek jest opisana i oznaczona nazwą konkretnego wydziału. Po wypełnieniu odpowiedniego druku, należy złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w skrzynce podawczej. Jeśli pismo/wniosek zawiera załączniki, przed włożeniem do skrzynki podawczej należy wszystkie dokumenty trwale złączyć lub włożyć do koperty i zakleić. 

W szczególnych przypadkach, dotyczących zakresu przedmiotowego poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego - o ile będzie taka potrzeba i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z wydziałem – można będzie poprosić pracownika merytorycznego o zejście w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

Formularze wniosków i niezbędnych dokumentów są też dostępne w wersji elektronicznej - do pobrania pod adresem: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/004 (bip.zawiercie.powiat.finn.pl - ZAKŁADKA: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ) lub na stronie internetowej: www.zawiercie.powiat.pl – zakładka: Dla Mieszkańców – E-URZĄD – Jak załatwić sprawę.

W przypadku spraw wymagających uiszczenia opłaty należy dokonywać ich na właściwy rachunek bankowy podany poniżej – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym dla uzgodnienia właściwej kwoty wpłaty. Kasy będą nieczynne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności i liczymy na zrozumienie.

 

Poniżej lista telefonów do najważniejszych komórek Starostwa, do których należy dzwonić, załatwiając sprawy:

1. Punkt Informacyjny – 32 45 07 103, 32 45 07 100;

2. Sekretariaty – 32 45 07 101, 32 45 07 102;

3. Wydział Architektury – 32 45 07 141, 32 45 07 145;

4. Wydział Edukacji– 32 45 07 109;

5. Wydział Geodezji:

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – 32 45 07 170, 32 45 07 172, 32 45 07 166;

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 32 45 07 188, 32 45 07 185, 32 45 07 179;

6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste – 32 45 07 193;

- zgoda na wejście w teren oraz odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 32 45 07 165;

7. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

- Referat Rolnictwa i Leśnictwa – 32 45 07 134, 32 45 07 132;

- Referat Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – 32 45 07 136;

8. Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – 32 45 07 160 -161;

9. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 107;

- Referat Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 108;

10. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 32 45 07 163, 32 45 07 118;

11. Biuro Rady Powiatu – 32 45 07 140;

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 45 07 149;

13. Wydział Dróg Powiatowych – 32 45 07 155, 32 45 07 156, 32 45 154;

14. Centrum Usług Wspólnych – Sekretariat 32 67 107 65;

 

15. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - ul. Włodowska 21

Ograniczona dostępność dla interesantów:

- przed wejściem do budynku wystawiona będzie skrzynka podawcza dla spraw, które nie wymagają osobistego uzgodnienia;

- w pozostałych przypadkach: przed złożeniem dokumentów zaleca się kontakt telefoniczny z Wydziałem. Kontakt osobisty z pracownikiem Wydziału będzie możliwy po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem:

Systemu Indywidualnej Obsługi Klienta– internetowe umówienie wizyty poprzez stronę:

- https://www.zawiercie.powiat.pl Zakładka: DLA MIESZKAŃCÓW – Wydział Komunikacji  -Zarezerwuj kolejkę w Wydziale Komunikacji;

https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl Zakładka - Jak załatwić sprawę/ Wydział Komunikacji/ Zarezerwuj kolejkę w Wydziale Komunikacji;

- bezpośredni link: https://bezkolejki.eu/spzawiercie

lub dzwoniąc pod poniższe numery telefonów:

32 6721045, 32 6714113, 32 6724190; 32 6714563

oraz poprzez e-mail: wkomunikacji@zawiercie.powiat.pl

Jednocześnie przypominamy o możliwości doręczenia dokumentów elektronicznych do Wydziału Komunikacji za pośrednictwem  ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ na platformie SEKAP. Szczegółowe informacje na stronie: www.zawiercie.powiat.pl – Zakładka: Dla Mieszkańców – E-Urząd – Jak załatwić sprawę.

Telefonicznie można kontaktować się pod n/w numerami telefonów:

Rejestracja pojazdów: tel. 32 67 24 190 wewn. 117, 122, 125, 126, 127

Prawa jazdy: 32 67 14 563 wewn. 113

Transport i zarządzanie ruchem: tel. 32 67 14 563 wewn. 116, 123.

 

16. KASA W STAROSTWIE będzie nieczynna - wpłat prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane rachunki – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym kwoty:

1. Opłata za użytkowanie wieczyste- nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920
- tel. 32 450 7 117;

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności-
nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117;

3. Opłata za rejestrację pojazdu- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410
- tel. 32 450 7 117;

4. Opłata za wydanie prawa jazdy- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410
- tel. 32 450 7 117;

5. Opłata za dziennik budowy- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410
- tel. 32 450 7 117;

6. Opłata za przygotowanie dziennika budowy -
nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117;

7. Opłata za wydanie karty wędkarskiej- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410
- tel. 32 450 7 117;

8. Opłaty za usługi geodezyjne- nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460
- tel. 32 450 7 189;

9.Opłaty za zajęcie pasa drogowego -nr konta: 37 1600 1462 1016 7904 9000 0026
-tel. 32 450 71 33

10.Opłaty Skarbowe (w tym: wydanie zaświadczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych -17zł, decyzja o wpisie do ewidencji KS-10zł) - wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu nr konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173
- tel. 32 67 216 61-3.

 

Funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu zawierciańskiego w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą aktualnie dyżurów stacjonarnych. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122  w celu ustalenia terminu porady.

Rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00.

Istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu: 32 45 07 122, na adres email: sod@zawiercie.powiat.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie.


 

Pozostałe aktualności