Aktualności


Komunikat
8 października 2020

Szanowni Państwo, w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników prosimy o OGRANICZENIE w miarę możliwości osobistych wizyt w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zawierciu i załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

- Pisma do Starostwa można kierować drogą elektroniczną na adres: sod@zawiercie.powiat.pl.

- Wszelkie informacje dotyczące spraw prowadzonych przez Wydziały Starostwa można uzgadniać drogą telefoniczną:

1. Punkt Informacyjny – 32 45 07 103, 32 45 07 100;

 

2. Wydział Architektury – 32 45 07 141, 32 45 07 145;

3. Wydział Edukacji – 32 45 07 109;

4. Wydział Geodezji:

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – 32 45 07 170;

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 32 45 07 188;

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste – 32 45 07 193;

- przekształcenie zgody na wejście w teren oraz odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 32 45 07 165;

6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

- Referat Rolnictwa i Leśnictwa – 32 45 07 134, 32 45 07 132;

- Referat Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – 32 45 07 136;

7. Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – 32 45 07 160;

8. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 107;

- Referat Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 108;

9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 32 45 07 163, 32 45 07 118;

10. Biuro Rady Powiatu – 32 45 07 140;

11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 45 07 149;

12. Sekretariaty – 32 45 07 101, 32 45 07 102

13. Wydział Komunikacji - ul. Włodowska 21:

 

Rejestracja pojazdów: tel. 32 67 24 190 wewn. 117, 122, 125, 126, 127

Prawa jazdy: 32 67 14 563 wewn. 113

Transport i zarządzanie ruchem tel. 32 67 14 563 wewn. 116, 123

 

Opłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe:

Opłat można dokonywać na wskazane poniżej rachunki bankowe:
1. Opłata za użytkowanie wieczyste - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117
2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117
3. Opłata za rejestrację pojazdu - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
4. Opłata za wydanie prawa jazdy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
5. Opłata za dziennik budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
6. Opłata za przygotowanie dziennika budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
7. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117
8. Opłaty za usługi geodezyjne - nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460 - tel. 32 450 7 189
9. Opłaty Skarbowe (w tym: wydawanie zaświadczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych – 17 zł, decyzja o wpisie do ewidencji KS – 10 zł) nr konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173 - tel. 32 67 216 61-3.

Pozostałe aktualności