Aktualności


Informacja o pracy Starostwa
24 kwietnia 2020

Informacja o pracy Starostwa

Szanowni Państwo, od 22 kwietnia obowiązuje rozporządzenie znoszące część ograniczeń związanych z koronawirusem i odmrażające administrację.

Informujemy, że od momentu wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, Starostwo Powiatowe w Zawierciu na bieżąco obsługuje Interesantów i załatwia sprawy zgodnie z obowiązującymi terminami.

Zmianie uległy kanały kontaktu. Nadal zalecamy ograniczenie osobistych wizyt do minimum - z pracownikami kontaktować się można drogą telefoniczną, mailową i poprzez ePUAP.

Przy budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34) wystawiona jest skrzynka do kontaktu (podawcza). Choć Starostwo jest zamknięte dla Interesantów, wewnątrz budynków urzędnicy pracują dla Państwa w standardowych godzinach.

Wzory wniosków i niezbędnych dokumentów do pobrania dostępne są pod adresem: bip.zawiercie.powiat.finn.pl (ZAKŁADKA: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ).

Jak postąpić na miejscu?
 - prosimy o skorzystanie z wniosku dostępnego na stronie BIP urzędu: bip.zawiercie.powiat.finn.pl, który można złożyć w skrzynce podawczej albo: napisać na kartce, czego sprawa dotyczy;
- prosimy o podanie danych kontaktowych - imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail (jeśli Państwo posiadają).
Urzędnik z merytorycznej komórki skontaktuje się z Państwem i poinformuje o sposobie załatwienia sprawy.

W wyjątkowych, ściśle określonych i ograniczonych do niezbędnego minimum sytuacjach kontakt osobisty z pracownikiem merytorycznym Urzędu będzie możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty/spotkania.

W przypadku spraw wymagających uiszczenia opłaty należy dokonywać ich na właściwy rachunek bankowy podany poniżej. Kasy są nieczynne!

Pisma do Starostwa można kierować drogą elektroniczną na adres: sod@zawiercie.powiat.pl.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności
i liczymy na zrozumienie.

Poniżej lista telefonów do najważniejszych komórek Starostwa, do których należy dzwonić załatwiając sprawy:

1. Punkt Informacyjny – 32 45 07 103, 32 45 07 100;

2. Wydział Architektury – 32 45 07 141, 32 45 07 145;

3. Wydział Edukacji – 32 45 07 109;

4. Wydział Geodezji:

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – 32 45 07 170;

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 32 45 07 188;

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste – 32 45 07 193;

- przekształcenie zgody na wejście w teren oraz odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 32 45 07 165;

6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

- Referat Rolnictwa i Leśnictwa – 32 45 07 134, 32 45 07 132;

- Referat Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – 32 45 07 136;

7. Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – 32 45 07 160;

8. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 107;

- Referat Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 108;

9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 32 45 07 163, 32 45 07 118;

10. Biuro Rady Powiatu – 32 45 07 140;

11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 45 07 149;

12. Sekretariaty – 32 45 07 101, 32 45 07 102

13. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Zawierciańskiego od dnia 16 marca 2020 roku nie prowadzą dyżurów. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122, po wcześniejszym wysłaniu na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl: WNIOSKU o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że zainteresowany nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wniosek można pobrać ze strony: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342

 

14. Wydział Komunikacji - ul. Włodowska 21 – przed złożeniem dokumentów zaleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny z Wydziałem - w wyjątkowych sytuacjach kontakt osobisty z pracownikiem Wydziału będzie możliwy po uprzednim umówieniu wizyty/spotkania:

- drogą e-mailwkomunikacji@zawiercie.powiat.pl

- telefonicznie pod n/w numerami telefonów:

Rejestracja pojazdów: tel. 32 67 24 190 wewn. 117, 122, 125, 126, 127

Prawa jazdy: 32 67 14 563 wewn. 113

Transport i zarządzanie ruchem tel. 32 67 14 563 wewn. 116, 123

 

15. Kasy STAROSTWA są nieczynne - wpłat prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane rachunki:

 

1. Opłata za użytkowanie wieczyste - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117

3. Opłata za rejestrację pojazdu - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

4. Opłata za wydanie prawa jazdy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

5. Opłata za dziennik budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

6. Opłata za przygotowanie dziennika budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

7. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

8. Opłaty za usługi geodezyjne - nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460 - tel. 32 450 7 189

9. Opłaty Skarbowe (w tym: wydawanie zaświadczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych – 17 zł, decyzja o wpisie do ewidencji KS – 10 zł) nr konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173 - tel. 32 67 216 61-3.

 

Pozostałe aktualności