Aktualności


Nagroda Starosty Zawierciańskiego „JURAJSKIE BERŁO”
9 czerwca 2020

Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Nagrody Starosty Zawierciańskiego „JURAJSKIE BERŁO”. Nagroda przyznawania jest za szczególne osiągnięcia oraz działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Zawierciańskiego.

Kategorie:

1. Pro Publico Bono – za działalność społeczną i charytatywną;

2. Przedsiębiorca Roku/Firma Roku – za działalność w zakresie przedsiębiorczości
i biznesu;

3. Sportowiec Roku – za działalność sportową i upowszechniającą zdrowy styl życia,

4. Animator Kultury – za działalność na rzecz upowszechniania kultury, folkloru, obrzędów, dziedzictwa kulturowego i wydawnictw;

5. Nagroda Specjalna – przyznawana na wniosek Starosty Zawierciańskiego lub Wicestarosty Zawierciańskiego.

Nadesłane zgłoszenia ocenia Kapituła, która może przyznać maksymalnie 2 nagrody w w/w kategoriach, uwzględniając podział:

- osoba fizyczna;

- osoba prawna lub organizacja pozarządowa lub inny podmiot, nieposiadający osobowości prawnej.

 

Nagroda może być przyznana na wniosek:

a) Samorządu Gminy z terenu powiatu zawierciańskiego (Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Rady Gminy);

b) stowarzyszenia, działającego na terenie powiatu zawierciańskiego;

c) instytucji kultury z terenu powiatu zawierciańskiego – w zakresie kategorii Animator Kultury.

d) grupy mieszkańców (min. 10 osób).

Wniosek należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście w zamkniętej kopercie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, adres: ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, Kancelaria Ogólna – w terminie do dnia 15 czerwca 2020r..

Nagroda będzie miała formę okolicznościowej statuetki wraz z dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Informacje o nominacjach zostaną przekazane laureatom przed uroczystością rozdania nagród.

Regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeń dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności